materializmus (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo materializmus je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova materializmus je podľa vzoru dub.

Význam slova materializmus v slovníku (definícia a vysvetlenie slova materializmus):

  • vedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosť hmoty, teda druhotné
  • sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu
Hodnotenie slova: 3.5 (22 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív materializmus materializmy
Genitív materializmu materializmov
Datív materializmu materializmom
Akuzatív materializmus materializmy
Lokál materializme materializmoch
Inštrumentál materializmom materializmami

Tvary slova materializmus

Správne tvary slova materializmus: materializme, materializmoch, materializmami, materializmu, materializmom, materializmy, materializmov, materializmus

Tvary slova materializmus s predložkami: bez materializmu, od materializmu, do materializmu, z materializmu, k materializmu, na materializmus, o materializme, na materializme, po materializme, pri materializme, v materializme, nad materializmom, pod materializmom, pred materializmom, za materializmom, s materializmom, bez materializmov, od materializmov, do materializmov, z materializmov, k materializmom, na materializmy, o materializmoch, na materializmoch, po materializmoch, pri materializmoch, v materializmoch, nad materializmami, pod materializmami, pred materializmami, za materializmami, s materializmami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo materializmus: materyalyzmus, materyalizmus, materialyzmus, materjalizmus

Nesprávne (chybné) tvary slova materializmus: materializmusi, materializmusí, materializmusiam, materializmusiach, materializmusou, materializmusami


Podobné slová: materialistka, materializácia, materialista,

Rýmy na slovo materializmus v rýmovacom slovníku

Slovenská slovná zásoba » Myšlienkové smery