Skloňovanie slova matkin

Slovo matkin je privlastňovacie prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: matkina
  • stredný rod: matkino
  • mužský rod (neživotné): matkin
  • mužský rod (životné): matkin
Hodnotenie slova: 5 (27)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo matkina matkine
Genitív Do koho / do čoho matkinej matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinej matkiným
Akuzatív Koho / čo matkinu matkine
Lokál O kom / o čom matkinej matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkinou matkinými
stredný rod
Nominatív Kto / čo matkino matkine
Genitív Do koho / do čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkino matkine
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo matkin matkine
Genitív Do koho / do čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkin matkine
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo matkin matkini
Genitív Do koho / do čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkinho matkiných
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými

Tvary slova matkin

Správne tvary slova matkin: matkin, matkinými, matkinu, matkinom, matkinmu, matkini, matkinou, matkina, matkino, matkinho, matkine, matkiným, matkiných, matkinej


Podobné slová: matrónsky, materializačný, matysovský, maturantský, matrózový, matranský, matový, materský, matejovský, matematický, matkový, materiálnoprávny, materiálno-technický,

Reklama