Skloňovanie slova matkin

Slovo matkin je privlastňovacie prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: matkina
  • stredný rod: matkino
  • mužský rod (neživotné): matkin
  • mužský rod (životné): matkin
Hodnotenie slova: 5 (27)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo matkina matkine
Genitív Bez koho / bez čoho matkinej matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinej matkiným
Akuzatív Koho / čo matkinu matkine
Lokál O kom / o čom matkinej matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkinou matkinými
stredný rod
Nominatív Kto / čo matkino matkine
Genitív Bez koho / bez čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkino matkine
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo matkin matkine
Genitív Bez koho / bez čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkin matkine
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo matkin matkini
Genitív Bez koho / bez čoho matkinho matkiných
Datív Dám komu / dám čomu matkinmu matkiným
Akuzatív Koho / čo matkinho matkiných
Lokál O kom / o čom matkinom matkiných
Inštrumentál S kým / s čím matkiným matkinými

Tvary slova matkin

Správne tvary slova matkin: matkinu, matkinho, matkiným, matkini, matkina, matkin, matkinej, matkinmu, matkinými, matkine, matkinou, matkino, matkiných, matkinom


Podobné slová: matičiarsky, maturitný, matúškovský, matranský, matiašovský, matracový, matový, matrikársky, matrózový, materiálno-technický, matuzalemský, matriarchálny, matrónsky,

Reklama