maturita (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo maturita je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova maturita je podľa vzoru žena.

Význam slova maturita v slovníku (definícia a vysvetlenie slova maturita):

  • záverečná skúška na stredných školách
  • skúška dospelosti
Hodnotenie slova: 4.25 (18 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív maturita maturity
Genitív maturity maturít
Datív maturite maturitám
Akuzatív maturitu maturity
Lokál maturite maturitách
Inštrumentál maturitou maturitami

Tvary slova maturita

Správne tvary slova maturita: maturitami, maturite, maturita, maturitám, maturít, maturitu, maturity, maturitou, maturitách

Tvary slova maturita s predložkami: bez maturity, od maturity, do maturity, z maturity, k maturite, na maturitu, o maturite, na maturite, po maturite, pri maturite, v maturite, nad maturitou, pod maturitou, pred maturitou, za maturitou, s maturitou, bez maturít, od maturít, do maturít, z maturít, k maturitám, na maturity, o maturitách, na maturitách, po maturitách, pri maturitách, v maturitách, nad maturitami, pod maturitami, pred maturitami, za maturitami, s maturitami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo maturita: maturyta

Nesprávne (chybné) tvary slova maturita: maturiti, maturitiam, maturitiach


Podobné slová: maturantka, maturant,

Rýmy na slovo maturita v rýmovacom slovníku

Slovo maturita vo vetách

Povedal mi otec po maturite : z troch vecí, škola, dievčatá a šport, sa dajú súčasne robiť špičkovo len dve.