Slovo moc - príslovka

Slovo moc nie je spisovné, ale často sa v slovenčine používa.

Slovo moc je príslovka. Tiež existuje ako slovný druh číslovka moc. Tiež existuje ako slovný druh podstatné meno moc. Príslovky sa neskloňujú, môžu sa stupňovať.

Diskusia k slovu moc vo fóre: Slovo moc je nespisovné?

Táto príslovka sa nestupňuje a nemá iné tvary.

Hodnotenie slova: 5 (26)

Podobné slová: mobilne, monotematicky, mondénne, mohykánsky, moraviansky, modra, moralizátorsky, moderato, mozaikovo, mongolsky, monolitne, moderátorsky, močiansky,

Rýmy na slovo moc

slovo moc v slovníku