model (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo model je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo model modely
Genitív Bez koho / bez čoho modelu modelov
Datív Dám komu / dám čomu modelu modelom
Akuzatív Koho / čo model modely
Lokál O kom / o čom modeli modeloch
Inštrumentál S kým / s čím modelom modelmi

Tvary slova model

Správne tvary slova model: modelom, modely, modelmi, modeli, modelu, model, modeloch, modelov

Nesprávne (chybné) tvary slova model: modelí, modeliam, modeliach, modelou, modelami


Významovo podobné slová: príklad, vzor,

Podobné slová: modálnosť, modulácia, modlitbička, modla, modem, modelka, modlitebník, modrina, modelácia, modifikovanie, modlitebník, modifikácia, modelovanie,

slovo model v slovníku

Reklama