model (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo model je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo model modely
Genitív Do koho / do čoho modelu modelov
Datív Dám komu / dám čomu modelu modelom
Akuzatív Koho / čo model modely
Lokál O kom / o čom modeli modeloch
Inštrumentál S kým / s čím modelom modelmi

Tvary slova model

Správne tvary slova model: modelmi, modeli, modely, modeloch, model, modelu, modelom, modelov

Nesprávne (chybné) tvary slova model: modelí, modeliam, modeliach, modelou, modelami


Významovo podobné slová: príklad, vzor,

Podobné slová: čokoládovka, driblovanie, gracióznosť, účinok, dekameron, košikár, pivce, hlaváč, hatlavosť,

slovo model v slovníku

Reklama