model (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo model je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Diskusia k slovu model vo fóre: Skloňovanie slova model: stroj alebo dub?

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo model modely
Genitív Bez koho / bez čoho modelu modelov
Datív Dám komu / dám čomu modelu modelom
Akuzatív Koho / čo model modely
Lokál O kom / o čom modeli modeloch
Inštrumentál S kým / s čím modelom modelmi

Tvary slova model

Správne tvary slova model: model, modeli, modely, modelov, modelmi, modeloch, modelu, modelom

Nesprávne (chybné) tvary slova model: modelí, modeliam, modeliach, modelou, modelami


Významovo podobné slová: príklad, vzor,

Podobné slová: modrina, modrosť, modloslužobníčka, modridlo, modernistka, modifikovanie, modla, modré, modelka, modlitebník, modrotlač, moderátor, modalita,

slovo model v slovníku