Skloňovanie slova návesový

Slovo návesový je prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: návesová
  • stredný rod: návesové
  • mužský rod (neživotné): návesový
  • mužský rod (životné): návesový
Hodnotenie slova: 5 (15)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo návesová návesové
Genitív Bez koho / bez čoho návesovej návesových
Datív Dám komu / dám čomu návesovej návesovým
Akuzatív Koho / čo návesovú návesové
Lokál O kom / o čom návesovej návesových
Inštrumentál S kým / s čím návesovou návesovými
stredný rod
Nominatív Kto / čo návesové návesové
Genitív Bez koho / bez čoho návesového návesových
Datív Dám komu / dám čomu návesovému návesovým
Akuzatív Koho / čo návesové návesové
Lokál O kom / o čom návesovom návesových
Inštrumentál S kým / s čím návesovým návesovými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo návesový návesové
Genitív Bez koho / bez čoho návesového návesových
Datív Dám komu / dám čomu návesovému návesovým
Akuzatív Koho / čo návesový návesové
Lokál O kom / o čom návesovom návesových
Inštrumentál S kým / s čím návesovým návesovými
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo návesový návesoví
Genitív Bez koho / bez čoho návesového návesových
Datív Dám komu / dám čomu návesovému návesovým
Akuzatív Koho / čo návesového návesových
Lokál O kom / o čom návesovom návesových
Inštrumentál S kým / s čím návesovým návesovými

Tvary slova návesový

Správne tvary slova návesový: návesová, návesový, návesovú, návesovým, návesovými, návesoví, návesové, návesovom, návesových, návesovou, návesovému, návesového, návesovej

Odvodené tvary slova (nenávesový): nenávesovými, nenávesových, nenávesovú, nenávesovému, nenávesové, nenávesoví, nenávesovej, nenávesovým, nenávesová, nenávesový, nenávesovom, nenávesovou, nenávesového


Podobné slová: vaniškovský, pivový, sústrastný, prestupný, bezslovný, životunebezpečný, fľaškový, kyjevský, aukčný,

Reklama