nadutec (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo nadutec je podstatné meno (mužský rod (životné)), skloňuje sa podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 3.5 (29 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív nadutec nadutci
Genitív nadutca nadutcov
Datív nadutcovi nadutcom
Akuzatív nadutca nadutcov
Lokál nadutcovi nadutcoch
Inštrumentál nadutcom nadutcami

Tvary slova nadutec

Správne tvary slova nadutec: nadutci, nadutca, nadutcoch, nadutcovi, nadutcom, nadutcami, nadutec, nadutcov

Tvary slova nadutec s predložkami: bez nadutca, od nadutca, do nadutca, z nadutca, k nadutcovi, o nadutcovi, po nadutcovi, pri nadutcovi, v nadutcovi, nad nadutcom, pod nadutcom, pred nadutcom, za nadutcom, s nadutcom, bez nadutcov, od nadutcov, do nadutcov, z nadutcov, k nadutcom, o nadutcoch, po nadutcoch, pri nadutcoch, v nadutcoch, nad nadutcami, pod nadutcami, pred nadutcami, za nadutcami, s nadutcami

Nesprávne (chybné) tvary slova nadutec: nadutecy, nadutecu, nadutecov, nadutecom, nadutece, nadutecoch, nadutecmi, nadutce, nadutcu


Podobné slová: nadudranosť, nadurdenosť, nadutosť,

Rýmy na slovo nadutec