Časovanie slova nadviazať

Slovo nadviazať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nadviazať

Hodnotenie slova: 4.25 (19)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nadviazal, nadviazala, nadviazalo nadviazal, nadviazala, nadviazalo nadviazal, nadviazala, nadviazalo
Prítomný čas nadviažem nadviažeš nadviaže
Budúci čas nadviažem nadviažeš nadviaže
Rozkazovací tvar - nadviaž -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nadviazali nadviazali nadviazali
Prítomný čas nadviažeme nadviažete nadviažu
Budúci čas nadviažeme nadviažete nadviažu
Rozkazovací tvar nadviažme nadviažte -

Zvyšné tvary slovesa nadviazať: nadviazať (neurčitok) a nadviažuc (prechodník).

Tvary slova nadviazať

Správne tvary slova nadviazať: nadviazala, nadviazal, nadviaž, nadviažu, nadviažeme, nadviažete, nadviažme, nadviaže, nadviažuc, nadviazalo, nadviazať, nadviažeš, nadviažte, nadviazali, nadviažem

Odvodené tvary slova (nenadviazať): nenadviazali, nenadviazal, nenadviažuc, nenadviažete, nenadviažme, nenadviazať, nenadviaže, nenadviažeš, nenadviažem, nenadviazalo, nenadviažte, nenadviazala, nenadviaž, nenadviažeme, nenadviažu


Podobné slová: deklasovať, nezastarávať, nažrať, neprihrievať, pohrdnúť, necertifikovať, nezdúvať, umierať, vymodliť,

Rýmy na slovo nadviazať