Časovanie slova napojiť

Slovo napojiť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa napojiť

Hodnotenie slova: 5 (30)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas napojil, napojila, napojilo napojil, napojila, napojilo napojil, napojila, napojilo
Prítomný čas napojím napojíš napojí
Budúci čas napojím napojíš napojí
Rozkazovací tvar - napoj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas napojili napojili napojili
Prítomný čas napojíme napojíte napoja
Budúci čas napojíme napojíte napoja
Rozkazovací tvar napojme napojte -

Zvyšné tvary slovesa napojiť: napojiť (neurčitok) a napojac (prechodník).

Tvary slova napojiť

Správne tvary slova napojiť: napojilo, napojme, napojíš, napojíme, napojiť, napojte, napoj, napojac, napojíte, napojím, napojili, napojil, napojí, napoja, napojila

Odvodené tvary slova (nenapojiť): nenapojil, nenapojac, nenapojilo, nenapojila, nenapojiť, nenapojili, nenapojíš, nenapoja, nenapojím, nenapojí, nenapojíme, nenapojme, nenapoj, nenapojíte, nenapojte


Podobné slová: odstrediť, protestovať, nezadministrovať, rozzvučať, opúšťať, nestočiť, nevypovedávať, vystúpať, posmievať,

Rýmy na slovo napojiť