Časovanie slova nečítať

Slovo nečítať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.25 (19)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nečítal, nečítala, nečítalo nečítal, nečítala, nečítalo nečítal, nečítala, nečítalo
Prítomný čas nečítam nečítaš nečíta
Budúci čas budem nečítať budeš nečítať bude nečítať
Rozkazovací tvar - nečítaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nečítali nečítali nečítali
Prítomný čas nečítame nečítate nečítajú
Budúci čas budeme nečítať budete nečítať budú nečítať
Rozkazovací tvar nečítajme nečítajte -

Zvyšné tvary slovesa nečítať: nečítať (neurčitok) a nečítajúc (prechodník).

Tvary slova nečítať

Správne tvary slova nečítať: nečítali, nečítalo, nečíta, nečítate, nečítal, nečítala, nečítajme, nečítaj, nečítajú, nečítajte, nečítaš, nečítajúc, nečítam, nečítať, nečítame


Podobné slová: nečíriť, nečíhať, nečíhavať, nečíslovať, nečítavať, nečítkať,