Časovanie slova nešramotať

Slovo nešramotať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nešramotať

Hodnotenie slova: 4.25 (18)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nešramotal, nešramotala, nešramotalo nešramotal, nešramotala, nešramotalo nešramotal, nešramotala, nešramotalo
Prítomný čas nešramocem nešramoceš nešramoce
Budúci čas budem nešramotať budeš nešramotať bude nešramotať
Rozkazovací tvar - nešramoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nešramotali nešramotali nešramotali
Prítomný čas nešramoceme nešramocete nešramocú
Budúci čas budeme nešramotať budete nešramotať budú nešramotať
Rozkazovací tvar nešramocme nešramocte -

Zvyšné tvary slovesa nešramotať: nešramotať (neurčitok) a nešramotajúc, nešramocúc (prechodník).


Tvary slova nešramotať

Správne tvary slova nešramotať: nešramocú, nešramotali, nešramoc, nešramocte, nešramoceme, nešramotať, nešramoce, nešramotalo, nešramocme, nešramotal, nešramocete, nešramocúc, nešramoceš, nešramocem, nešramotala, nešramotajúc


Podobné slová: oponovať, nedejstvovať, nespišťať, nedoklátiť, rozrýpať, usmerniť, ukolísať, nedopratať, pritlmovať, rozprášiť, pohružovať, vybaľovať, nevyslobodiť,

Rýmy na slovo nešramotať