Časovanie slova nešumotať

Slovo nešumotať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nešumotať

Hodnotenie slova: 3.5 (25)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nešumotal, nešumotala, nešumotalo nešumotal, nešumotala, nešumotalo nešumotal, nešumotala, nešumotalo
Prítomný čas nešumocem nešumoceš nešumoce
Budúci čas budem nešumotať budeš nešumotať bude nešumotať
Rozkazovací tvar - nešumoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nešumotali nešumotali nešumotali
Prítomný čas nešumoceme nešumocete nešumocú
Budúci čas budeme nešumotať budete nešumotať budú nešumotať
Rozkazovací tvar nešumocme nešumocte -

Zvyšné tvary slovesa nešumotať: nešumotať (neurčitok) a nešumocúc (prechodník).


Tvary slova nešumotať

Správne tvary slova nešumotať: nešumocú, nešumoc, nešumotal, nešumocete, nešumocte, nešumocúc, nešumocem, nešumoceš, nešumotala, nešumotalo, nešumoce, nešumotať, nešumoceme, nešumotali, nešumocme


Podobné slová: nešumieť,

Rýmy na slovo nešumotať