Časovanie slova nedrmotať

Slovo nedrmotať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nedrmotať

Hodnotenie slova: 4.25 (22)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nedrmotal, nedrmotala, nedrmotalo nedrmotal, nedrmotala, nedrmotalo nedrmotal, nedrmotala, nedrmotalo
Prítomný čas nedrmocem nedrmoceš nedrmoce
Budúci čas budem nedrmotať budeš nedrmotať bude nedrmotať
Rozkazovací tvar - nedrmoc, nedrmotaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nedrmotali nedrmotali nedrmotali
Prítomný čas nedrmoceme nedrmocete nedrmocú
Budúci čas budeme nedrmotať budete nedrmotať budú nedrmotať
Rozkazovací tvar nedrmocme nedrmocte -

Zvyšné tvary slovesa nedrmotať: nedrmotať (neurčitok) a nedrmocúc, nedrmotajúc (prechodník).


Tvary slova nedrmotať

Správne tvary slova nedrmotať: nedrmotať, nedrmotal, nedrmoceme, nedrmoceš, nedrmocúc, nedrmotalo, nedrmoc, nedrmocme, nedrmoce, nedrmotala, nedrmotajúc, nedrmocú, nedrmocte, nedrmocete, nedrmocem, nedrmotaj, nedrmotali


Podobné slová: nedrmať, nedrmancovať, nedrmnúť, nedrmoliť,

Rýmy na slovo nedrmotať