Časovanie slova nefrflať

Slovo nefrflať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.5 (34)
časovanie - jednotné číslo časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono my vy oni, ony
Minulý čas nefrflal, nefrflala, nefrflalo nefrflal, nefrflala, nefrflalo nefrflal, nefrflala, nefrflalo nefrflali nefrflali nefrflali
Prítomný čas nefrflem nefrfleš nefrfle nefrfleme nefrflete nefrflú
Budúci čas budem nefrflať budeš nefrflať bude nefrflať budeme nefrflať budete nefrflať budú nefrflať
Rozkazovací tvar - nefrfli - nefrflime nefrflite -

Zvyšné tvary slovesa nefrflať: nefrflať (neurčitok) a nefrflúc (prechodník).

Tvary slova nefrflať

Správne tvary slova nefrflať: nefrfle, nefrflalo, nefrflú, nefrflime, nefrfleme, nefrflem, nefrflal, nefrflali, nefrflete, nefrfli, nefrflite, nefrfleš, nefrflúc, nefrflala, nefrflať


Podobné slová: nefritovať, nefrcnúť, nefrnkať, nefrngať, nefrajeriť, nefrckať, nefruštikovať, nefrézovať, nefrngnúť, nefrajerčiť, nefrazeologizovať, nefrapovať, nefrfotať,

Reklama