Časovanie slova nefrflať

Slovo nefrflať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.5 (34)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nefrflal, nefrflala, nefrflalo nefrflal, nefrflala, nefrflalo nefrflal, nefrflala, nefrflalo
Prítomný čas nefrflem nefrfleš nefrfle
Budúci čas budem nefrflať budeš nefrflať bude nefrflať
Rozkazovací tvar - nefrfli -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nefrflali nefrflali nefrflali
Prítomný čas nefrfleme nefrflete nefrflú
Budúci čas budeme nefrflať budete nefrflať budú nefrflať
Rozkazovací tvar nefrflime nefrflite -

Zvyšné tvary slovesa nefrflať: nefrflať (neurčitok) a nefrflúc (prechodník).

Tvary slova nefrflať

Správne tvary slova nefrflať: nefrflalo, nefrflala, nefrflú, nefrflali, nefrflal, nefrfleš, nefrflime, nefrfleme, nefrflite, nefrflúc, nefrflete, nefrfle, nefrflať, nefrflem, nefrfli


Podobné slová: nefrézovať, nefrakcionovať, nefrndžať, nefrankovať, nefrnkať, nefrndiť, nefruktifikovať, nefrivolitkovať, nefrazeologizovať, nefrnknúť, nefrčať, nefrotírovať, nefrngať,