Časovanie slova nenamotať

Slovo nenamotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nenamotať

Hodnotenie slova: 4.25 (22)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nenamotal, nenamotala, nenamotalo nenamotal, nenamotala, nenamotalo nenamotal, nenamotala, nenamotalo
Prítomný čas nenamocem, nenamotám nenamoceš, nenamotáš nenamoce, nenamotá
Budúci čas nenamocem, nenamotám nenamoceš, nenamotáš nenamoce, nenamotá
Rozkazovací tvar - nenamotaj, nenamoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nenamotali nenamotali nenamotali
Prítomný čas nenamotáme, nenamoceme nenamotáte, nenamocete nenamocú, nenamotajú
Budúci čas nenamotáme, nenamoceme nenamotáte, nenamocete nenamocú, nenamotajú
Rozkazovací tvar nenamotajme, nenamocme nenamotajte, nenamocte -

Zvyšné tvary slovesa nenamotať: nenamotať (neurčitok) a nenamotajúc, nenamocúc (prechodník).


Tvary slova nenamotať

Správne tvary slova nenamotať: nenamoce, nenamoceme, nenamocúc, nenamotajúc, nenamotá, nenamocte, nenamotajte, nenamoceš, nenamotajme, nenamotalo, nenamotal, nenamocú, nenamocete, nenamocme, nenamotaj, nenamotali, nenamotáme, nenamoc, nenamotajú, nenamotám, nenamocem, nenamotala, nenamotáš, nenamotáte, nenamotať


Podobné slová: nenamontovávať, nenamáhať, nenamaciavať, nenamastiť, nenamietať, nenamontovať, nenamrzieť, nenamýšľať, nenamútiť, nenamaškrtiť, nenamlátiť, nenamasírovať, nenamietnuť, nenamacať, nenamŕzať, nenamočiť, nenamieriť, nenamazať, nenamiešať, nenamosúriť, nenamaľovať, nenamlieť, nenamotávať,

Rýmy na slovo nenamotať