Časovanie slova neobmotať

Slovo neobmotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa neobmotať

Hodnotenie slova: 4.25 (14)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas neobmotal, neobmotala, neobmotalo neobmotal, neobmotala, neobmotalo neobmotal, neobmotala, neobmotalo
Prítomný čas neobmocem, neobmotám neobmoceš, neobmotáš neobmoce, neobmotá
Budúci čas neobmocem, neobmotám neobmoceš, neobmotáš neobmoce, neobmotá
Rozkazovací tvar - neobmotaj, neobmoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas neobmotali neobmotali neobmotali
Prítomný čas neobmoceme, neobmotáme neobmotáte, neobmocete neobmotajú, neobmocú
Budúci čas neobmoceme, neobmotáme neobmotáte, neobmocete neobmotajú, neobmocú
Rozkazovací tvar neobmotajme, neobmocme neobmocte, neobmotajte -

Zvyšné tvary slovesa neobmotať: neobmotať (neurčitok) a neobmocúc, neobmotajúc (prechodník).


Tvary slova neobmotať

Správne tvary slova neobmotať: neobmotáme, neobmotá, neobmotajú, neobmotať, neobmocete, neobmotajte, neobmoc, neobmocú, neobmocme, neobmocte, neobmoce, neobmotali, neobmotalo, neobmoceš, neobmotáš, neobmotám, neobmoceme, neobmocem, neobmotajúc, neobmotajme, neobmocúc, neobmotal, neobmotala, neobmotaj, neobmotáte


Podobné slová: neobmeniť, neobmyť, neobmäknúť, neobmäkčiť, neobmedzovať, neobmedziť, neobmurovať, neobmývať, neobmeňovať, neobmieňať, neobmotávať,

Rýmy na slovo neobmotať