Časovanie slova neodmotať

Slovo neodmotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa neodmotať

Hodnotenie slova: 4.25 (13)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas neodmotal, neodmotala, neodmotalo neodmotal, neodmotala, neodmotalo neodmotal, neodmotala, neodmotalo
Prítomný čas neodmotám, neodmocem neodmotáš, neodmoceš neodmotá, neodmoce
Budúci čas neodmotám, neodmocem neodmotáš, neodmoceš neodmotá, neodmoce
Rozkazovací tvar - neodmoc, neodmotaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas neodmotali neodmotali neodmotali
Prítomný čas neodmoceme, neodmotáme neodmotáte, neodmocete neodmocú, neodmotajú
Budúci čas neodmoceme, neodmotáme neodmotáte, neodmocete neodmocú, neodmotajú
Rozkazovací tvar neodmocme, neodmotajme neodmotajte, neodmocte -

Zvyšné tvary slovesa neodmotať: neodmotať (neurčitok) a neodmotajúc, neodmocúc (prechodník).


Tvary slova neodmotať

Správne tvary slova neodmotať: neodmoceme, neodmocúc, neodmocte, neodmoce, neodmotala, neodmotáte, neodmocú, neodmotaj, neodmotal, neodmotajte, neodmocete, neodmotá, neodmotajme, neodmocme, neodmotajúc, neodmotáme, neodmotať, neodmotalo, neodmotali, neodmoc, neodmocem, neodmotajú, neodmoceš, neodmotám, neodmotáš


Podobné slová: neodmerať, neodmyslieť, neodmrazovať, neodmietnuť, neodmastiť, neodmŕzať, neodmorovať, neodmocňovať, neodmaskovať, neodmoriť, neodmieňať, neodmietať, neodmetať, neodmočiť, neodmyknúť, neodmaľovať, neodmlčať, neodmykať, neodmeriavať, neodmocniť, neodmeňovať, neodmlčiavať, neodmotávať,

Rýmy na slovo neodmotať