Časovanie slova neomotať

Slovo neomotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa neomotať

Hodnotenie slova: 3.5 (29)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas neomotal, neomotala, neomotalo neomotal, neomotala, neomotalo neomotal, neomotala, neomotalo
Prítomný čas neomocem neomoceš neomoce
Budúci čas neomocem neomoceš neomoce
Rozkazovací tvar - neomoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas neomotali neomotali neomotali
Prítomný čas neomoceme neomocete neomocú
Budúci čas neomoceme neomocete neomocú
Rozkazovací tvar neomocme neomocte -

Zvyšné tvary slovesa neomotať: neomotať (neurčitok) a neomocúc, neomotajúc (prechodník).


Tvary slova neomotať

Správne tvary slova neomotať: neomoce, neomotajúc, neomotalo, neomotať, neomoceš, neomocme, neomocúc, neomotal, neomotali, neomoceme, neomocte, neomocete, neomoc, neomotala, neomocú, neomocem


Podobné slová: neomočiť, neomamovať, neomakať, neomilosťovať, neomietať, neomračovať, neometať, neomdlievať, neomaciavať, neomastiť, neomŕzať, neomeškávať, neomlieť, neomyť, neomáľať, neomietnuť, neomdlieť, neomiesť, neomladnúť, neomakávať, neomieľať, neomilostiť, neomaľovať,

Rýmy na slovo neomotať