Časovanie slova nerozmotať

Slovo nerozmotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nerozmotať

Hodnotenie slova: 5 (16)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nerozmotal, nerozmotala, nerozmotalo nerozmotal, nerozmotala, nerozmotalo nerozmotal, nerozmotala, nerozmotalo
Prítomný čas nerozmotám, nerozmocem nerozmotáš, nerozmoceš nerozmotá, nerozmoce
Budúci čas nerozmotám, nerozmocem nerozmotáš, nerozmoceš nerozmotá, nerozmoce
Rozkazovací tvar - nerozmoc, nerozmotaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nerozmotali nerozmotali nerozmotali
Prítomný čas nerozmoceme, nerozmotáme nerozmocete, nerozmotáte nerozmotajú, nerozmocú
Budúci čas nerozmoceme, nerozmotáme nerozmocete, nerozmotáte nerozmotajú, nerozmocú
Rozkazovací tvar nerozmocme, nerozmotajme nerozmotajte, nerozmocte -

Zvyšné tvary slovesa nerozmotať: nerozmotať (neurčitok) a nerozmotajúc, nerozmocúc (prechodník).


Tvary slova nerozmotať

Správne tvary slova nerozmotať: nerozmocte, nerozmotajte, nerozmotať, nerozmotáte, nerozmotám, nerozmotal, nerozmocete, nerozmocúc, nerozmotali, nerozmocem, nerozmotá, nerozmoceme, nerozmoce, nerozmocme, nerozmocú, nerozmoceš, nerozmotajú, nerozmoc, nerozmotaj, nerozmotalo, nerozmotajme, nerozmotala, nerozmotáš, nerozmotáme, nerozmotajúc


Podobné slová: nerozježiť, nerozožať, nerozboľavieť, nerozhodnúť, nerozdrviť, nerozveseľovať, nerozškrabať, nerozvrhovať, nerozčertiť, nerozgurážiť, nerozstrapatiť, nerozvlákňovať, nerozburácať, nerozpisovať, nerozkmitať, nerozbaliť, nerozrevať, nerozžehnávať, nerozodrať, nerozrušiť, nerozzvučiavať, nerozhrýzť, nerozlomiť,

Rýmy na slovo nerozmotať