Skloňovanie slova nezbednícky

Slovo nezbednícky je prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: nezbednícka
  • stredný rod: nezbednícke
  • mužský rod (neživotné): nezbednícky
  • mužský rod (životné): nezbednícky
Hodnotenie slova: 3.25 (31)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo nezbednícka nezbednícke
Genitív Bez koho / bez čoho nezbedníckej nezbedníckych
Datív Dám komu / dám čomu nezbedníckej nezbedníckym
Akuzatív Koho / čo nezbednícku nezbednícke
Lokál O kom / o čom nezbedníckej nezbedníckych
Inštrumentál S kým / s čím nezbedníckou nezbedníckymi
stredný rod
Nominatív Kto / čo nezbednícke nezbednícke
Genitív Bez koho / bez čoho nezbedníckeho nezbedníckych
Datív Dám komu / dám čomu nezbedníckemu nezbedníckym
Akuzatív Koho / čo nezbednícke nezbednícke
Lokál O kom / o čom nezbedníckom nezbedníckych
Inštrumentál S kým / s čím nezbedníckym nezbedníckymi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo nezbednícky nezbednícke
Genitív Bez koho / bez čoho nezbedníckeho nezbedníckych
Datív Dám komu / dám čomu nezbedníckemu nezbedníckym
Akuzatív Koho / čo nezbednícky nezbednícke
Lokál O kom / o čom nezbedníckom nezbedníckych
Inštrumentál S kým / s čím nezbedníckym nezbedníckymi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo nezbednícky nezbednícki
Genitív Bez koho / bez čoho nezbedníckeho nezbedníckych
Datív Dám komu / dám čomu nezbedníckemu nezbedníckym
Akuzatív Koho / čo nezbedníckeho nezbedníckych
Lokál O kom / o čom nezbedníckom nezbedníckych
Inštrumentál S kým / s čím nezbedníckym nezbedníckymi

Tvary slova nezbednícky

Správne tvary slova nezbednícky: nezbednícka, nezbedníckemu, nezbednícke, nezbednícku, nezbednícky, nezbedníckych, nezbedníckom, nezbedníckou, nezbednícki, nezbedníckej, nezbedníckymi, nezbedníckym, nezbedníckeho


Podobné slová: nezbedný,