Skloňovanie slova nezbožný

Slovo nezbožný je prídavné meno. Tvar slova je odvodený pomocou predpony ne- zo slova zbožný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: nezbožná
  • stredný rod: nezbožné
  • mužský rod (neživotné): nezbožný
  • mužský rod (životné): nezbožný
Hodnotenie slova: 5 (36)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo nezbožná nezbožné
Genitív Do koho / do čoho nezbožnej nezbožných
Datív Dám komu / dám čomu nezbožnej nezbožným
Akuzatív Koho / čo nezbožnú nezbožné
Lokál O kom / o čom nezbožnej nezbožných
Inštrumentál S kým / s čím nezbožnou nezbožnými
stredný rod
Nominatív Kto / čo nezbožné nezbožné
Genitív Do koho / do čoho nezbožného nezbožných
Datív Dám komu / dám čomu nezbožnému nezbožným
Akuzatív Koho / čo nezbožné nezbožné
Lokál O kom / o čom nezbožnom nezbožných
Inštrumentál S kým / s čím nezbožným nezbožnými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo nezbožný nezbožné
Genitív Do koho / do čoho nezbožného nezbožných
Datív Dám komu / dám čomu nezbožnému nezbožným
Akuzatív Koho / čo nezbožný nezbožné
Lokál O kom / o čom nezbožnom nezbožných
Inštrumentál S kým / s čím nezbožným nezbožnými
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo nezbožný nezbožní
Genitív Do koho / do čoho nezbožného nezbožných
Datív Dám komu / dám čomu nezbožnému nezbožným
Akuzatív Koho / čo nezbožného nezbožných
Lokál O kom / o čom nezbožnom nezbožných
Inštrumentál S kým / s čím nezbožným nezbožnými

Tvary slova nezbožný

Správne tvary slova nezbožný: nezbožnú, nezbožných, nezbožným, nezbožnému, nezbožného, nezbožnom, nezbožná, nezbožní, nezbožnými, nezbožnou, nezbožné, nezbožnej, nezbožný


Podobné slová: nezbednícky, nezbudskolúčanský, nezbedný,

Reklama