Skloňovanie slova nezbožný

Slovo nezbožný je prídavné meno. Tvar slova je odvodený pomocou predpony ne- zo slova zbožný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: nezbožná
  • stredný rod: nezbožné
  • mužský rod (neživotné): nezbožný
  • mužský rod (životné): nezbožný
  • neurčený:
Hodnotenie slova: 5 (36)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív nezbožná nezbožné
Genitív nezbožnej nezbožných
Datív nezbožnej nezbožným
Akuzatív nezbožnú nezbožné
Lokál nezbožnej nezbožných
Inštrumentál nezbožnou nezbožnými
stredný rod
Nominatív nezbožné nezbožné
Genitív nezbožného nezbožných
Datív nezbožnému nezbožným
Akuzatív nezbožné nezbožné
Lokál nezbožnom nezbožných
Inštrumentál nezbožným nezbožnými
mužský rod (neživotné)
Nominatív nezbožný nezbožné
Genitív nezbožného nezbožných
Datív nezbožnému nezbožným
Akuzatív nezbožný nezbožné
Lokál nezbožnom nezbožných
Inštrumentál nezbožným nezbožnými
mužský rod (životné)
Nominatív nezbožný nezbožní
Genitív nezbožného nezbožných
Datív nezbožnému nezbožným
Akuzatív nezbožného nezbožných
Lokál nezbožnom nezbožných
Inštrumentál nezbožným nezbožnými
neurčený
Nominatív - -
Genitív - -
Datív - -
Akuzatív - -
Lokál - -
Inštrumentál - -

Tvary slova nezbožný

Správne tvary slova nezbožný: nezbožnému, nezbožnými, nezbožnú, nezbožným, nezbožnou, nezbožný, nezbožná, nezbožnej, nezbožných, nezbožného, nezbožné, nezbožní, nezbožnom


Podobné slová: pohronskobukovský, deliktový, feriálny, germanizačný, veľkosériový, kľúčovecký, oblastný, dalmatínsky, slzný,