Časovanie slova nezhrmotať

Slovo nezhrmotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa nezhrmotať

Hodnotenie slova: 5 (15)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas nezhrmotal, nezhrmotala, nezhrmotalo nezhrmotal, nezhrmotala, nezhrmotalo nezhrmotal, nezhrmotala, nezhrmotalo
Prítomný čas nezhrmocem nezhrmoceš nezhrmoce
Budúci čas nezhrmocem nezhrmoceš nezhrmoce
Rozkazovací tvar - nezhrmoc, nezhrmotaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas nezhrmotali nezhrmotali nezhrmotali
Prítomný čas nezhrmoceme nezhrmocete nezhrmocú
Budúci čas nezhrmoceme nezhrmocete nezhrmocú
Rozkazovací tvar nezhrmotajme, nezhrmocme nezhrmotajte, nezhrmocte -

Zvyšné tvary slovesa nezhrmotať: nezhrmotať (neurčitok) a nezhrmocúc, nezhrmotajúc (prechodník).


Tvary slova nezhrmotať

Správne tvary slova nezhrmotať: nezhrmoce, nezhrmoceme, nezhrmotal, nezhrmotala, nezhrmotalo, nezhrmocú, nezhrmotať, nezhrmoceš, nezhrmocte, nezhrmoc, nezhrmocme, nezhrmotajme, nezhrmocete, nezhrmocem, nezhrmotaj, nezhrmotajte, nezhrmotajúc, nezhrmocúc, nezhrmotali


Podobné slová: nezhromažďovať, nezhrdzavieť, nezhrávať, nezhrať, nezhrubnúť, nezhrbiť, nezhrešiť, nezhrnúť, nezhrabať, nezhrýzť, nezhrabnúť, nezhrkotať, nezhrabávať, nezhrčať, nezhrmieť, nezhroziť, nezhrnovať, nezhrýzať, nezhranieť, nezhromaždiť, nezhrabúvať, nezhrčiť, nezhrčavieť,

Rýmy na slovo nezhrmotať