Skloňovanie slova obrubový

Slovo obrubový je prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: obrubová
  • stredný rod: obrubové
  • mužský rod (neživotné): obrubový
  • mužský rod (životné): obrubový
Hodnotenie slova: 3.5 (36)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív obrubová obrubové
Genitív obrubovej obrubových
Datív obrubovej obrubovým
Akuzatív obrubovú obrubové
Lokál obrubovej obrubových
Inštrumentál obrubovou obrubovými
stredný rod
Nominatív obrubové obrubové
Genitív obrubového obrubových
Datív obrubovému obrubovým
Akuzatív obrubové obrubové
Lokál obrubovom obrubových
Inštrumentál obrubovým obrubovými
mužský rod (neživotné)
Nominatív obrubový obrubové
Genitív obrubového obrubových
Datív obrubovému obrubovým
Akuzatív obrubový obrubové
Lokál obrubovom obrubových
Inštrumentál obrubovým obrubovými
mužský rod (životné)
Nominatív obrubový obruboví
Genitív obrubového obrubových
Datív obrubovému obrubovým
Akuzatív obrubového obrubových
Lokál obrubovom obrubových
Inštrumentál obrubovým obrubovými

Tvary slova obrubový

Správne tvary slova obrubový: obrubovému, obrubovými, obrubovým, obrubové, obrubovú, obrubovou, obrubová, obrubovej, obrubovom, obruboví, obrubového, obrubový, obrubových

Tvary slova obrubový s predložkami: bez obrubovej, bez obrubových, do obrubovej, do obrubových, k obrubovej, k obrubovým, o obrubovej, o obrubových, od obrubovej, od obrubových, po obrubovej, po obrubových, pri obrubovej, pri obrubových, v obrubovej, v obrubových, z obrubovej, z obrubových

Odvodené tvary slova (neobrubový): neobrubovom, neobrubových, neobrubové, neobrubovou, neobrubovému, neobrubovými, neobrubovej, neobrubového, neobrubovým, neobrubová, neobrubovú, neobruboví, neobrubový

Rýmy na slovo obrubový v rýmovacom slovníku


Podobné slová: obručový, obrubný, obrusový, obručniansky,

Slovné spojenia: obrubová učiteľka, obrubová skúška, obrubová škola, obrubový učiteľ, obrubový smoliar, obrubový testík, obrubový test, obrubové skúšanie, obrubové učivo, obrubové vzdelanie,