Časovanie slova opracovať

Slovo opracovať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa opracovať

Hodnotenie slova: 4.25 (33)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas opracoval, opracovala, opracovalo opracoval, opracovala, opracovalo opracoval, opracovala, opracovalo
Prítomný čas opracujem opracuješ opracuje
Budúci čas opracujem opracuješ opracuje
Rozkazovací tvar - opracuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas opracovali opracovali opracovali
Prítomný čas opracujeme opracujete opracujú
Budúci čas opracujeme opracujete opracujú
Rozkazovací tvar opracujme opracujte -

Zvyšné tvary slovesa opracovať: opracovať (neurčitok) a opracujúc (prechodník).


Tvary slova opracovať

Správne tvary slova opracovať: opracuješ, opracuje, opracujte, opracujme, opracujúc, opracovať, opracoval, opracujete, opracujem, opracujeme, opracovali, opracovala, opracuj, opracovalo, opracujú

Odvodené tvary slova (neopracovať): neopracovali, neopracujú, neopracuješ, neopracujúc, neopracujeme, neopracovalo, neopracujete, neopracujte, neopracovať, neopracoval, neopracujme, neopracuje, neopracuj, neopracovala, neopracujem

Vety so slovesom opracovať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som opracoval. Ja som opracovala. Ja som opracovalo. Ty si opracoval. Ty si opracovala. Ty si opracovalo. On opracoval. Ona opracovala. Ono opracovalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja opracujem. Ty opracuješ. On opracuje. Ona opracuje. Ono opracuje.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja opracujem. Ty opracuješ. On opracuje. Ona opracuje. Ono opracuje.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme opracovali. Vy ste opracovali. Oni opracovali. Ony opracovali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My opracujeme. Vy opracujete. Oni opracujú. Ony opracujú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My opracujeme. Vy opracujete. Oni opracujú. Ony opracujú.

Významovo podobné slová: obrobiť, spracovať,

Podobné slová: nefetovať, nespáchať, nevykĺznuť, skresľovať, nenalietavať, omotať, nezakázať, nezakončiť, civilizovať, účinkovať, nevyštudovať, neumierať, nevyskočiť,

Rýmy na slovo opracovať