Časovanie slova ospevovať

Slovo ospevovať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa ospevovať

Hodnotenie slova: 4.25 (20)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas ospevoval, ospevovala, ospevovalo ospevoval, ospevovala, ospevovalo ospevoval, ospevovala, ospevovalo
Prítomný čas ospevujem ospevuješ ospevuje
Budúci čas budem ospevovať budeš ospevovať bude ospevovať
Rozkazovací tvar - ospevuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas ospevovali ospevovali ospevovali
Prítomný čas ospevujeme ospevujete ospevujú
Budúci čas budeme ospevovať budete ospevovať budú ospevovať
Rozkazovací tvar ospevujme ospevujte -

Zvyšné tvary slovesa ospevovať: ospevovať (neurčitok) a ospevujúc (prechodník).


Tvary slova ospevovať

Správne tvary slova ospevovať: ospevovalo, ospevujete, ospevujem, ospevujme, ospevovala, ospevovali, ospevujú, ospevujeme, ospevovať, ospevujte, ospevujúc, ospevoval, ospevuješ, ospevuje, ospevuj

Odvodené tvary slova (neospevovať): neospevujú, neospevovať, neospevovala, neospevujeme, neospevujme, neospevujem, neospevovalo, neospevuje, neospevujúc, neospevujte, neospevujete, neospevoval, neospevovali, neospevuješ, neospevuj

Vety so slovesom ospevovať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som ospevoval. Ja som ospevovala. Ja som ospevovalo. Ty si ospevoval. Ty si ospevovala. Ty si ospevovalo. On ospevoval. Ona ospevovala. Ono ospevovalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja ospevujem. Ty ospevuješ. On ospevuje. Ona ospevuje. Ono ospevuje.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem ospevovať. Ty budeš ospevovať. On bude ospevovať. Ona bude ospevovať. Ono bude ospevovať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme ospevovali. Vy ste ospevovali. Oni ospevovali. Ony ospevovali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My ospevujeme. Vy ospevujete. Oni ospevujú. Ony ospevujú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme ospevovať. Vy budete ospevovať. Oni budú ospevovať. Ony budú ospevovať.

Rýmy na slovo ospevovať