pľúca (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo pľúca je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča. Slovo pľúca je pomnožné podstatné meno (nemá tvar v jednotnom čísle).

Hodnotenie slova: 5 (14 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo - pľúca
Genitív Bez koho / bez čoho - pľúc
Datív Dám komu / dám čomu - pľúcam
Akuzatív Koho / čo - pľúca
Lokál O kom / o čom - pľúcach
Inštrumentál S kým / s čím - pľúcami

Tvary slova pľúca

Správne tvary slova pľúca: pľúca, pľúcami, pľúcach, pľúc, pľúcam

Nesprávne (chybné) tvary slova pľúca: pľúcai, pľúcaí, pľúcaiam, pľúcaiach, pľúcaou, pľúcaami


Podobné slová: európium, dogmatik, jačmeň, priemyslovák, babuľka, lieň, Malawijčan, dusivosť, sponzorstvo,