Časovanie slova podkladať

Slovo podkladať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa podkladať

Hodnotenie slova: 4.25 (22)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas podkladal, podkladala, podkladalo podkladal, podkladala, podkladalo podkladal, podkladala, podkladalo
Prítomný čas podkladám podkladáš podkladá
Budúci čas budem podkladať budeš podkladať bude podkladať
Rozkazovací tvar - podkladaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas podkladali podkladali podkladali
Prítomný čas podkladáme podkladáte podkladajú
Budúci čas budeme podkladať budete podkladať budú podkladať
Rozkazovací tvar podkladajme podkladajte -

Zvyšné tvary slovesa podkladať: podkladať (neurčitok) a podkladajúc (prechodník).


Tvary slova podkladať

Správne tvary slova podkladať: podkladajme, podkladajte, podkladajúc, podkladáte, podkladalo, podkladať, podkladáš, podkladajú, podkladá, podkladala, podkladaj, podkladali, podkladám, podkladal, podkladáme

Odvodené tvary slova (nepodkladať): nepodkladaj, nepodkladám, nepodkladajme, nepodkladalo, nepodkladáš, nepodkladá, nepodkladal, nepodkladáte, nepodkladať, nepodkladajú, nepodkladala, nepodkladajte, nepodkladáme, nepodkladali, nepodkladajúc

Vety so slovesom podkladať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som podkladal. Ja som podkladala. Ja som podkladalo. Ty si podkladal. Ty si podkladala. Ty si podkladalo. On podkladal. Ona podkladala. Ono podkladalo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja podkladám. Ty podkladáš. On podkladá. Ona podkladá. Ono podkladá.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem podkladať. Ty budeš podkladať. On bude podkladať. Ona bude podkladať. Ono bude podkladať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme podkladali. Vy ste podkladali. Oni podkladali. Ony podkladali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My podkladáme. Vy podkladáte. Oni podkladajú. Ony podkladajú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme podkladať. Vy budete podkladať. Oni budú podkladať. Ony budú podkladať.

Podobné slová: nenapchať, usúžiť, odlúpiť, nekuť, neodsadať, nešafáriť, rozvravieť, nezadúšať, neprivievať, vychladnúť, nečipotať, nenakradnúť, nepodkupovať,

Rýmy na slovo podkladať