Časovanie slova prefrčať

Slovo prefrčať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa prefrčať

Hodnotenie slova: 5 (17)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas prefrčal, prefrčala, prefrčalo prefrčal, prefrčala, prefrčalo prefrčal, prefrčala, prefrčalo
Prítomný čas prefrčím prefrčíš prefrčí
Budúci čas prefrčím prefrčíš prefrčí
Rozkazovací tvar - prefrč -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas prefrčali prefrčali prefrčali
Prítomný čas prefrčíme prefrčíte prefrčia
Budúci čas prefrčíme prefrčíte prefrčia
Rozkazovací tvar prefrčme prefrčte -

Zvyšné tvary slovesa prefrčať: prefrčať (neurčitok) a prefrčiac (prechodník).

Tvary slova prefrčať

Správne tvary slova prefrčať: prefrčí, prefrčalo, prefrč, prefrčme, prefrčať, prefrčala, prefrčíte, prefrčíš, prefrčal, prefrčiac, prefrčia, prefrčali, prefrčíme, prefrčím, prefrčte

Odvodené tvary slova (neprefrčať): neprefrčte, neprefrčalo, neprefrčali, neprefrčať, neprefrčí, neprefrč, neprefrčíte, neprefrčíme, neprefrčme, neprefrčia, neprefrčala, neprefrčiac, neprefrčím, neprefrčíš, neprefrčal


Podobné slová: preferovať, prefeminizovať, prefarbovať, prefarbiť, prefúknuť, prefukovať, preflámovať, prefúkať, prefiltrovať, preflákať, prefajčiť,

Rýmy na slovo prefrčať