Časovanie slova prehradiť

Slovo prehradiť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa prehradiť

Hodnotenie slova: 4.25 (30)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas prehradil, prehradila, prehradilo prehradil, prehradila, prehradilo prehradil, prehradila, prehradilo
Prítomný čas prehradím prehradíš prehradí
Budúci čas prehradím prehradíš prehradí
Rozkazovací tvar - prehraď -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas prehradili prehradili prehradili
Prítomný čas prehradíme prehradíte prehradia
Budúci čas prehradíme prehradíte prehradia
Rozkazovací tvar prehraďme prehraďte -

Zvyšné tvary slovesa prehradiť: prehradiť (neurčitok) a prehradiac (prechodník).


Tvary slova prehradiť

Správne tvary slova prehradiť: prehradíte, prehradilo, prehradiť, prehradila, prehradíš, prehradíme, prehraďme, prehradili, prehraďte, prehradia, prehradí, prehradil, prehraď, prehradím, prehradiac

Odvodené tvary slova (neprehradiť): neprehraďme, neprehradiac, neprehradila, neprehradiť, neprehradilo, neprehradíš, neprehraď, neprehradil, neprehradím, neprehradili, neprehradia, neprehradí, neprehradíte, neprehraďte, neprehradíme

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo prehradiť: prehradyť

Vety so slovesom prehradiť

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som prehradil. Ja som prehradila. Ja som prehradilo. Ty si prehradil. Ty si prehradila. Ty si prehradilo. On prehradil. Ona prehradila. Ono prehradilo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja prehradím. Ty prehradíš. On prehradí. Ona prehradí. Ono prehradí.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja prehradím. Ty prehradíš. On prehradí. Ona prehradí. Ono prehradí.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme prehradili. Vy ste prehradili. Oni prehradili. Ony prehradili.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My prehradíme. Vy prehradíte. Oni prehradia. Ony prehradia.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My prehradíme. Vy prehradíte. Oni prehradia. Ony prehradia.

Podobné slová: nevymotať, neprepasovať, maľovať, nezakľúčiť, nevústiť, nezarigľovať, netenúť, rozriediť, nedrgľovať, neschudobnieť, obehnúť, neprečnievať, prihlobiť,

Rýmy na slovo prehradiť