prsia (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo prsia je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča. Slovo prsia je pomnožné podstatné meno (nemá tvar v jednotnom čísle).

Hodnotenie slova: 4.5 (27 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo - prsia
Genitív Bez koho / bez čoho - pŕs
Datív Dám komu / dám čomu - prsiam
Akuzatív Koho / čo - prsia
Lokál O kom / o čom - prsiach
Inštrumentál S kým / s čím - prsami / *prsiami

* zaužívané skloňovanie slova (tento tvar sa často používa, ale nie je úplne správny)

Tvary slova prsia

Správne tvary slova prsia: prsami, prsia, pŕs, prsiam, *prsiami, prsiach

Nesprávne (chybné) tvary slova prsia: prsiai, prsiaí, prsiaiam, prsiaiach, prsiaou, prsiaami


Významovo podobné slová: hruď,

Podobné slová: prstenec, prsť, prsiarka, prsteň, prstík, prstienok, prstoček, prstoklad, prsiar, prsičká, prstenník, prskavka, prská,