Časovanie slova pustiť

Slovo pustiť je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa pustiť

Hodnotenie slova: 4.5 (33)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas pustil, pustila, pustilo pustil, pustila, pustilo pustil, pustila, pustilo
Prítomný čas pustím pustíš pustí
Budúci čas pustím pustíš pustí
Rozkazovací tvar - pusti, pusť -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas pustili pustili pustili
Prítomný čas pustíme pustíte pustia
Budúci čas pustíme pustíte pustia
Rozkazovací tvar pusťme, pustime pustite, pusťte -

Zvyšné tvary slovesa pustiť: pustiť (neurčitok) a pustiac (prechodník).


Tvary slova pustiť

Správne tvary slova pustiť: pustíme, pustí, pustila, pustilo, pustil, pustite, pusťme, pusťte, pustíte, pusť, pustiac, pustia, pustili, pustiť, pusti, pustíš, pustím, pustime

Odvodené tvary slova (nepustiť): nepustili, nepustíme, nepustil, nepustime, nepusť, nepustila, nepusti, nepustia, nepustiť, nepusťme, nepustite, nepustím, nepustíte, nepusťte, nepustí, nepustíš, nepustilo, nepustiac

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo pustiť: pustyť

Vety so slovesom pustiť

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som pustil. Ja som pustila. Ja som pustilo. Ty si pustil. Ty si pustila. Ty si pustilo. On pustil. Ona pustila. Ono pustilo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja pustím. Ty pustíš. On pustí. Ona pustí. Ono pustí.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja pustím. Ty pustíš. On pustí. Ona pustí. Ono pustí.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme pustili. Vy ste pustili. Oni pustili. Ony pustili.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My pustíme. Vy pustíte. Oni pustia. Ony pustia.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My pustíme. Vy pustíte. Oni pustia. Ony pustia.

Slovo pustiť vo vetách

Pusť psa pod stôl, vyjde ti na stôl.

Pustil som ho vedľa seba a on mi pustil ruku do vrecka.

Kto sa s vranou pustí na cestu, natrafí na mrcinu.

Ak pustíš biedu oblokom, dverami ju nevyženieš.

Pustiť si jazyk na špacírku.

Daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku.

Pusť Cigána pod pec, vyjde ti na pec.

Ak sa musíte pri všetkom do čoho sa pustíte uistiť či to je správne, pravdepodobne toho nikdy veľa nestihnete.

Pusť hada do rukáva, vyjde ti pod pazuchu.

Kŕdeľ vrán pustí sa i do živého koňa.


Významovo podobné slová: uvoľniť,

Podobné slová: pustošiť, pustnúť,

Rýmy na slovo pustiť