rešerš (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo rešerš je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova rešerš je podľa vzoru dlaň.

Význam slova rešerš v slovníku (definícia a vysvetlenie slova rešerš):

  • (cudzie slová) pátranie
  • hľadanie, pátranie
  • vyšetrovanie a správa o ňom
  • prešetrovanie, preverovanie
Hodnotenie slova: 3.25 (20 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív rešerš rešerše
Genitív rešerše rešerší
Datív rešerši rešeršiam
Akuzatív rešerš rešerše
Lokál rešerši rešeršiach
Inštrumentál rešeršou rešeršami

Tvary slova rešerš

Správne tvary slova rešerš: rešeršami, rešerš, rešeršiam, rešeršiach, rešerši, rešerší, rešeršou, rešerše

Tvary slova rešerš s predložkami: bez rešerše, od rešerše, do rešerše, z rešerše, k rešerši, na rešerš, o rešerši, na rešerši, po rešerši, pri rešerši, v rešerši, nad rešeršou, pod rešeršou, pred rešeršou, za rešeršou, s rešeršou, bez rešerší, od rešerší, do rešerší, z rešerší, k rešeršiam, na rešerše, o rešeršiach, na rešeršiach, po rešeršiach, pri rešeršiach, v rešeršiach, nad rešeršami, pod rešeršami, pred rešeršami, za rešeršami, s rešeršami


Podobné slová: reštika, reštituovanie, rešeto, rešpekt, reštaurovanie, reštrukturalizácia, reštaurátorka, reštituentka, rešpektovanie, reštaurátorstvo, reštrikcia, reštart, reštitúcia, reštaurátor, reštituent, reštaurácia,

Rýmy na slovo rešerš v rýmovacom slovníku