sebaklam (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo sebaklam je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 4.25 (24 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo sebaklam sebaklamy
Genitív Bez koho / bez čoho sebaklamu sebaklamov
Datív Dám komu / dám čomu sebaklamu sebaklamom
Akuzatív Koho / čo sebaklam sebaklamy
Lokál O kom / o čom sebaklame sebaklamoch
Inštrumentál S kým / s čím sebaklamom sebaklamami

Tvary slova sebaklam

Správne tvary slova sebaklam: sebaklamu, sebaklamami, sebaklamom, sebaklamoch, sebaklam, sebaklame, sebaklamy, sebaklamov

Nesprávne (chybné) tvary slova sebaklam: sebaklami, sebaklamí, sebaklamiam, sebaklamiach, sebaklamou


Podobné slová: sebauvedomovanie, sebaskúmanie, sebauspokojovanie, sebaurčenie, sebatrýznenie, sebaobetovanie, sebaistota, sebazáchova, sebarealizácia, sebaobmedzovanie, sebaovládanie, sebapoznanie, sebairónia,