Časovanie slova skloňovať

Slovo skloňovať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.5 (24)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas skloňoval, skloňovala, skloňovalo skloňoval, skloňovala, skloňovalo skloňoval, skloňovala, skloňovalo
Prítomný čas skloňujem skloňuješ skloňuje
Budúci čas budem skloňovať budeš skloňovať bude skloňovať
Rozkazovací tvar - skloňuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas skloňovali skloňovali skloňovali
Prítomný čas skloňujeme skloňujete skloňujú
Budúci čas budeme skloňovať budete skloňovať budú skloňovať
Rozkazovací tvar skloňujme skloňujte -

Zvyšné tvary slovesa skloňovať: skloňovať (neurčitok) a skloňujúc (prechodník).

Tvary slova skloňovať

Správne tvary slova skloňovať: skloňuješ, skloňovať, skloňujem, skloňoval, skloňujte, skloňovala, skloňovali, skloňuje, skloňuj, skloňujú, skloňovalo, skloňujúc, skloňujete, skloňujeme, skloňujme

Odvodené tvary slova (neskloňovať): neskloňujem, neskloňuješ, neskloňuj, neskloňujete, neskloňujeme, neskloňovala, neskloňujte, neskloňovalo, neskloňujú, neskloňovať, neskloňovali, neskloňujúc, neskloňuje, neskloňoval, neskloňujme


Podobné slová: vyfénovať, podopĺňať, neposunkovať, premasťovať, odprevádzať, zamlčovať, nežertvovať, nedoúčať, nezbronzovieť,

Reklama