spevohra (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo spevohra je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova spevohra je podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 4.25 (16 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív spevohra spevohry
Genitív spevohry spevohier
Datív spevohre spevohrám
Akuzatív spevohru spevohry
Lokál spevohre spevohrách
Inštrumentál spevohrou spevohrami

Tvary slova spevohra

Správne tvary slova spevohra: spevohra, spevohre, spevohrami, spevohru, spevohrách, spevohier, spevohrám, spevohrou, spevohry

Tvary slova spevohra s predložkami: bez spevohry, od spevohry, do spevohry, zo spevohry, k spevohre, na spevohru, o spevohre, na spevohre, po spevohre, pri spevohre, v spevohre, nad spevohrou, pod spevohrou, pred spevohrou, za spevohrou, so spevohrou, bez spevohier, od spevohier, do spevohier, zo spevohier, k spevohrám, na spevohry, o spevohrách, na spevohrách, po spevohrách, pri spevohrách, v spevohrách, nad spevohrami, pod spevohrami, pred spevohrami, za spevohrami, so spevohrami

Nesprávne (chybné) tvary slova spevohra: spevohri, spevohriam, spevohriach


Podobné slová: spevák, spev, spevavec, spevavosť, spevavec, speváčka, spevník, spevníček, spevnenie, spevnosť, spevokol, speváčik,

Rýmy na slovo spevohra v rýmovacom slovníku