stroj (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo stroj je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru stroj.

Hodnotenie slova: 4.5 (16 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo stroj stroje
Genitív Do koho / do čoho stroja strojov
Datív Dám komu / dám čomu stroju strojom
Akuzatív Koho / čo stroj stroje
Lokál O kom / o čom stroji strojoch
Inštrumentál S kým / s čím strojom strojmi

Tvary slova stroj

Správne tvary slova stroj: strojov, stroja, stroji, stroj, stroje, stroju, strojom, strojoch, strojmi

Nesprávne (chybné) tvary slova stroj: strojtá, strojťa, strojťu, strojtám, strojti, strojtách, strojťom, strojtami, strojovi


Významovo podobné slová: mašina, mechanizmus,

Podobné slová: strava, stružlina, strojca, strojvodca, striedačka, strúhadielko, striž, strapček, strachopudstvo, strakuľa, strychnín, strmhlavosť, stravné,

Reklama