svalnatosť (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo svalnatosť je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 5 (33 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo svalnatosť svalnatosti
Genitív Bez koho / bez čoho svalnatosti svalnatostí
Datív Dám komu / dám čomu svalnatosti svalnatostiam
Akuzatív Koho / čo svalnatosť svalnatosti
Lokál O kom / o čom svalnatosti svalnatostiach
Inštrumentál S kým / s čím svalnatosťou svalnatosťami

Tvary slova svalnatosť

Správne tvary slova svalnatosť: svalnatosti, svalnatostiach, svalnatosť, svalnatostiam, svalnatosťami, svalnatostí, svalnatosťou

Nesprávne (chybné) tvary slova svalnatosť: svalnatoste


Významovo podobné slová: chrabrosť, mohutnosť, odvážnosť, robustnosť, spoľahlivosť, statnosť, statočnosť,