svojpomoc (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo svojpomoc je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 5 (31 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív svojpomoc svojpomoci
Genitív svojpomoci svojpomocí
Datív svojpomoci svojpomociam
Akuzatív svojpomoc svojpomoci
Lokál svojpomoci svojpomociach
Inštrumentál svojpomocou svojpomocami

Tvary slova svojpomoc

Správne tvary slova svojpomoc: svojpomociach, svojpomoc, svojpomocami, svojpomocí, svojpomoci, svojpomocou, svojpomociam

Tvary slova svojpomoc s predložkami: bez svojpomoci, od svojpomoci, do svojpomoci, zo svojpomoci, k svojpomoci, o svojpomoci, po svojpomoci, pri svojpomoci, v svojpomoci, nad svojpomocou, pod svojpomocou, pred svojpomocou, za svojpomocou, so svojpomocou, bez svojpomocí, od svojpomocí, do svojpomocí, zo svojpomocí, k svojpomociam, o svojpomociach, po svojpomociach, pri svojpomociach, v svojpomociach, nad svojpomocami, pod svojpomocami, pred svojpomocami, za svojpomocami, so svojpomocami


Podobné slová: svojprávnosť,

Rýmy na slovo svojpomoc