tri - skloňovanie slova

Slovo tri je číslovka.

Čísla a rody čislovky:

  • množné číslo ženský rod: tri
  • množné číslo stredný rod: tri
  • množné číslo mužský rod (neživotné): tri
  • množné číslo mužský rod (životné): traja
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo - tri
Genitív Bez koho / bez čoho - troch
Datív Dám komu / dám čomu - trom
Akuzatív Koho / čo - tri
Lokál O kom / o čom - troch
Inštrumentál S kým / s čím - troma / tromi
stredný rod
Nominatív Kto / čo - tri
Genitív Bez koho / bez čoho - troch
Datív Dám komu / dám čomu - trom
Akuzatív Koho / čo - tri
Lokál O kom / o čom - troch
Inštrumentál S kým / s čím - troma / tromi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo - tri
Genitív Bez koho / bez čoho - troch
Datív Dám komu / dám čomu - trom
Akuzatív Koho / čo - tri
Lokál O kom / o čom - troch
Inštrumentál S kým / s čím - troma / tromi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo - traja
Genitív Bez koho / bez čoho - troch
Datív Dám komu / dám čomu - trom
Akuzatív Koho / čo - troch
Lokál O kom / o čom - troch
Inštrumentál S kým / s čím - troma / tromi

Tvary slova tri

Správne tvary slova tri: tromi, tri, troma, trom, traja, troch

Podobné slová: trinásťkrát tridsatina tristodvanásť troje tristosedemdesiat tridsaťdeväťtisíc tristodvadsaťdvatisíc tridsaťdeväťkrát tristopätnásť tristošesťdesiat tridsaťšesťkrát triliarda tristopäťdesiatdeväť