Časovanie slova učiť

Slovo učiť je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.25 (17)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas učil, učila, učilo učil, učila, učilo učil, učila, učilo
Prítomný čas učím učíš učí
Budúci čas budem učiť budeš učiť bude učiť
Rozkazovací tvar - -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas učili učili učili
Prítomný čas učíme učíte učia
Budúci čas budeme učiť budete učiť budú učiť
Rozkazovací tvar učme učte -

Zvyšné tvary slovesa učiť: učiť (neurčitok) a učiac (prechodník).

Tvary slova učiť

Správne tvary slova učiť: učiac, učiť, učila, učilo, učíme, učme, učíš, učte, učili, uč, učil, učím, učia, učíte, učí

Odvodené tvary slova (neučiť): neučím, neučila, neučiť, neučiac, neučí, neučilo, neučili, neučíte, neučte, neučme, neučil, neučia, neuč, neučíme, neučíš


Významovo podobné slová: vyučovať,

Podobné slová: nenakričať, ionizovať, bíjavať, neprelistovať, zamlčovať, zaručať, vyčnievať, neroztresnúť, nevykoreniť,

Reklama