Časovanie slova učiť

Slovo učiť je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.25 (17)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas učil, učila, učilo učil, učila, učilo učil, učila, učilo
Prítomný čas učím učíš učí
Budúci čas budem učiť budeš učiť bude učiť
Rozkazovací tvar - -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas učili učili učili
Prítomný čas učíme učíte učia
Budúci čas budeme učiť budete učiť budú učiť
Rozkazovací tvar učme učte -

Zvyšné tvary slovesa učiť: učiť (neurčitok) a učiac (prechodník).

Tvary slova učiť

Správne tvary slova učiť: učili, učiac, učia, učilo, učila, učíte, učte, uč, učme, učíš, učíme, učiť, učí, učil, učím

Odvodené tvary slova (neučiť): neučíme, neučil, neučia, neučme, neučilo, neučíte, neučila, neučí, neuč, neučiť, neučím, neučíš, neučiac, neučte, neučili


Významovo podobné slová: vyučovať,

Podobné slová: učiteľovať, učankať, učupiť, učičíkať, učiniť, učievať, učarovať, učesať, učarúvať,