Časovanie slova umlčiavať

Slovo umlčiavať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa umlčiavať

Hodnotenie slova: 3.5 (18)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas umlčiaval, umlčiavala, umlčiavalo umlčiaval, umlčiavala, umlčiavalo umlčiaval, umlčiavala, umlčiavalo
Prítomný čas umlčiavam umlčiavaš umlčiava
Budúci čas budem umlčiavať budeš umlčiavať bude umlčiavať
Rozkazovací tvar - umlčiavaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas umlčiavali umlčiavali umlčiavali
Prítomný čas umlčiavame umlčiavate umlčiavajú
Budúci čas budeme umlčiavať budete umlčiavať budú umlčiavať
Rozkazovací tvar umlčiavajme umlčiavajte -

Zvyšné tvary slovesa umlčiavať: umlčiavať (neurčitok) a umlčiavajúc (prechodník).

Tvary slova umlčiavať

Správne tvary slova umlčiavať: umlčiavaš, umlčiavajú, umlčiavalo, umlčiavajme, umlčiavaj, umlčiavate, umlčiavame, umlčiavajúc, umlčiavam, umlčiavali, umlčiavala, umlčiaval, umlčiavať, umlčiavajte, umlčiava

Odvodené tvary slova (neumlčiavať): neumlčiavaj, neumlčiavajme, neumlčiavalo, neumlčiaval, neumlčiavajúc, neumlčiavaš, neumlčiavajte, neumlčiavať, neumlčiavate, neumlčiava, neumlčiavala, neumlčiavam, neumlčiavajú, neumlčiavame, neumlčiavali


Rýmy na slovo umlčiavať