uvítacia trieda - skloňovanie

Slovné spojenie vzniklo zo slov uvítací (prídavné meno) a trieda (podstatné meno) - ženský rod

Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív uvítacia trieda uvítacie triedy
Genitív uvítacej triedy uvítacích tried
Datív uvítacej triede uvítacím triedam
Akuzatív uvítaciu triedu uvítacie triedy
Lokál uvítacej triede uvítacích triedach
Inštrumentál uvítacou triedou uvítacími triedami

Tvary slovného spojenia uvítacia trieda

Správne tvary slova uvítacia trieda: uvítaciu triedu, uvítacích triedach, uvítacích tried, uvítacej triede, uvítacou triedou, uvítacie triedy, uvítacej triedy, uvítacím triedam, uvítacími triedami, uvítacia trieda