uvítacie skúšanie - skloňovanie

Slovné spojenie vzniklo zo slov uvítací (prídavné meno) a skúšanie (podstatné meno) - stredný rod

Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív uvítacie skúšanie uvítacie skúšania
Genitív uvítacieho skúšania uvítacích skúšaní
Datív uvítaciemu skúšaniu uvítacím skúšaniam
Akuzatív uvítacie skúšanie uvítacie skúšania
Lokál uvítacom skúšaní uvítacích skúšaniach
Inštrumentál uvítacím skúšaním uvítacími skúšaniami

Tvary slovného spojenia uvítacie skúšanie

Správne tvary slova uvítacie skúšanie: uvítacích skúšaní, uvítacie skúšanie, uvítacím skúšaniam, uvítacími skúšaniami, uvítaciemu skúšaniu, uvítacie skúšania, uvítacím skúšaním, uvítacieho skúšania, uvítacích skúšaniach, uvítacom skúšaní