Časovanie slova uzmieriť

Slovo uzmieriť je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.5 (32)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas uzmieril, uzmierila, uzmierilo uzmieril, uzmierila, uzmierilo uzmieril, uzmierila, uzmierilo
Prítomný čas uzmierim uzmieriš uzmieri
Budúci čas uzmierim uzmieriš uzmieri
Rozkazovací tvar - uzmier -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas uzmierili uzmierili uzmierili
Prítomný čas uzmierime uzmierite uzmieria
Budúci čas uzmierime uzmierite uzmieria
Rozkazovací tvar uzmierme uzmierte -

Zvyšné tvary slovesa uzmieriť: uzmieriť (neurčitok) a uzmieriac (prechodník).

Tvary slova uzmieriť

Správne tvary slova uzmieriť: uzmieril, uzmieriac, uzmierte, uzmieriš, uzmierila, uzmieriť, uzmierili, uzmierilo, uzmieria, uzmierme, uzmierim, uzmierite, uzmier, uzmieri, uzmierime

Odvodené tvary slova (neuzmieriť): neuzmieriš, neuzmierte, neuzmierime, neuzmierim, neuzmierili, neuzmieriac, neuzmieriť, neuzmieria, neuzmieri, neuzmierilo, neuzmieril, neuzmierme, neuzmierila, neuzmier, neuzmierite


Podobné slová: uzmierovať,