výpomoc (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo výpomoc je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 5 (14 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív výpomoc výpomoci
Genitív výpomoci výpomocí
Datív výpomoci výpomociam
Akuzatív výpomoc výpomoci
Lokál výpomoci výpomociach
Inštrumentál výpomocou výpomocami

Tvary slova výpomoc

Správne tvary slova výpomoc: výpomocami, výpomociach, výpomociam, výpomoci, výpomoc, výpomocou, výpomocí

Tvary slova výpomoc s predložkami: bez výpomoci, od výpomoci, do výpomoci, z výpomoci, k výpomoci, o výpomoci, po výpomoci, pri výpomoci, vo výpomoci, nad výpomocou, pod výpomocou, pred výpomocou, za výpomocou, s výpomocou, bez výpomocí, od výpomocí, do výpomocí, z výpomocí, k výpomociam, o výpomociach, po výpomociach, pri výpomociach, vo výpomociach, nad výpomocami, pod výpomocami, pred výpomocami, za výpomocami, s výpomocami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo výpomoc: vípomoc


Významovo podobné slová: náhrada, náhradník, podpora,

Podobné slová: výpovednosť, výpoveď, výpožička, výpon, výpočet,

Rýmy na slovo výpomoc