Časovanie slova zamotať

Slovo zamotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa zamotať

Hodnotenie slova: 5 (23)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas zamotal, zamotala, zamotalo zamotal, zamotala, zamotalo zamotal, zamotala, zamotalo
Prítomný čas zamocem zamoceš zamoce
Budúci čas zamocem zamoceš zamoce
Rozkazovací tvar - zamoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas zamotali zamotali zamotali
Prítomný čas zamoceme zamocete zamocú
Budúci čas zamoceme zamocete zamocú
Rozkazovací tvar zamocme zamocte -

Zvyšné tvary slovesa zamotať: zamotať (neurčitok) a zamotajúc, zamocúc (prechodník).


Tvary slova zamotať

Správne tvary slova zamotať: zamocú, zamoceš, zamocete, zamoce, zamoc, zamotalo, zamotali, zamotať, zamotala, zamocúc, zamoceme, zamocem, zamotal, zamocte, zamotajúc, zamocme

Odvodené tvary slova (nezamotať): nezamocme, nezamocú, nezamotali, nezamocete, nezamoceš, nezamotalo, nezamoce, nezamocte, nezamocúc, nezamotať, nezamotajúc, nezamoc, nezamoceme, nezamocem, nezamotala, nezamotal


Podobné slová: vyľudniť, nespopulárniť, obrúbiť, doráňať, prikuť, nadrieť, čadiť, prikovať, zašraubovať, nezaháľať, potancovať, obsahovať, nedosekať,

Rýmy na slovo zamotať