zver (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo zver je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.
Slovo sa tiež skloňuje podľa vzoru chlap: zver - mužský rod (životné).
Slovo sa tiež skloňuje podľa vzoru kosť: zver - ženský rod.

Hodnotenie slova: 3.25 (34 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív - zvery
Genitív - zverov
Datív - zverom
Akuzatív - zvery
Lokál - zveroch
Inštrumentál - zvermi

Tvary slova zver

Správne tvary slova zver: zveroch, zverov, zvermi, zverom, zvery

Nesprávne (chybné) tvary slova zver: zveri, zverí, zveriam, zveriach, zverou, zverami


Podobné slová: zvádzanie, zväzoček, zverenka, zvracanie, zván, zvetralina, zvlaženie, zverolekárstvo, zvod, zvonica, zväzáčka, zvážanie, zvodnica,

Rýmy na slovo zver