Rozdiel: CMYK vs. RGB

hodnotenie: 5 (2 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami CMYK a RGB

RGB a CMYK sú farebné modely, ktoré slúžia na miešanie farieb. Rozdiel spočíva v matematickom základe týchto modelov.

CMYK

CMYK je subtraktívny farebný model (založený na rozdiele). Základné farby sú: azúrová (Cyan), purpurová (Magenta), žltá (Yellow) a čierna (Black) - čierna však nie je nutnou súčasťou tohto modelu. Tento systém sa využíva pri tlačiarniach, kde bola pre úsporu pridaná čierna ako samostatná farba (keďže čiernou sa tlačí najviac).

CMYK - Wikipedia

(Wikipedia)

RGB

RGB je aditívny farebný model (založený na pridávaní resp. miešaní základných farieb). Základné farby sú červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue) a všetky ostatné farby vznikajú ich kombináciou (miešaním).

RGB (zdroj: Wikipedia)

(Wikipedia)