Rozdiel: IPv4 vs. IPv6

hodnotenie: 4 (1 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami IPv4 a IPv6

IPv4 a IPv6 sú verzie internetového protokolu (skratka IP). IP adresy slúžia na identifikáciu zariadené v sieti. Keďže IPv4 umožňuje vytvoriť na dnešnú dobu malý počet adries (232 =  približne 4 miliardy), v budúcnosti sa plánujú používať vo väčšej miere IPv6, ktoré poskytujú 2128 adries (približne 400 triliónov). Predpokladaný dátum konca IPv4 je okolo roku 2025.

IPv4

IPv4 je štvrtá verzia protokolu IP.

Ide o IP adresy s dĺžkou 32 bitov, ktoré sa zvyknú zapisovať v tvare 4 čísel v desiatkovej sústave v rozsahu 0-255 oddelených bodkou.

Príklady:

  • 147.102.12.8
  • 10.21.12.53

IPv6

IPv6 je šiesta verzia protokolu IP.

Ide o IP adresy s dĺžkou 128 bitov, ktoré sa zvyknú zapisovať v tvare 8 čísiel v šestnástkovej sústave oddelených dvojbodkou (v prípade nuly sa blok môže vynechať).

Príklady: 

  • 2017:0ABC:AAAA:0000:0000:0000:1428:57ab
  • 2017:0ABC:AAAA::::1428:57ab 

Podobné slová: IP