Rozdiel: autentifikácia vs. autorizácia

hodnotenie: 5 (5 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami autentifikácia a autorizácia

Autentifikácia a autorizácia predstavujú kľúčové úlohy pri vytváraní a udržovaní komunikácie medzi klientom a službou (napr. používateľom a bankou). Ich úlohou je zabezpečiť, aby boli vykonané len také operácie, ktoré sú povolené.

autentifikácia

Autentifikácia je proces overenia používateľa (overenia jeho identity), teda zistenie, o koho ide. Môže sa to overiť podľa kombinácie mena a hesla, biometrie (napr. otlačku prsta alebo rozpoznania hlasu), alebo iným zariadením. 

autorizácia

Autorizácia je proces overenia oprávnení pre danú úlohu, teda či autentifikovaný používateľ (systém) má oprávnenie vykonať úlohu, o ktorú žiada (napr. vstúpiť do systému alebo vykonať platobnú operáciu).